skip to Main Content

חג הטימקט (Timket)

חג הטימקט הוא מהחגים החשובים ביותר של הכנסייה האתיופית האורתודוקסית. חג הטימקט נחגג באתיופיה כבר מעל לאלפיים שנה והוא חלק בלתי נפרד מחייהם של האתיופים הנוצרים. בכל שנה חוגגים את החג מליונים אתיופים יחד עם רבבות תיירים שמגיעים לאתיופיה כדי להשתתף בחגיגות. החג הוא חג הטבילה והוא מסמל את טבילתו של ישו בנהר הירדן. במהלך יום החג 'עולים לרגל' מליוני אתיופים נוצריים אל עבר הערים המרכזיות כדי לחגוג את החג ולהיטהר מחטאי השנה החולפת. בכל הערים המרכזיות מתקיימות תהלוכות בהן הכמרים מכל כנסייה נושאים את העתקי לוחות הברית כשהם עטופים על ראשם ורבבות אתיופים מתאספים סביב הכמרים בשירה וריקודים. התהלוכה, השירים והריקודים נמשכים שעות עד השעות הקטנות של הלילה. כתבי הקודש מוקראים בשפת הגעז ובשלב מסוים מתיזים הכמרים מים מטהרים אל עבר הקהל הרחב. בהמשך טובלים כל עולי הרגל שלוש פעמים כדי להיטהר, לשטוף את החטאים ולהוליד נפש טהורה חדשה.

חגיגות הטימקט בלאליבלה

חג הטימקט נחגג בכל שנה ב 19 או ב 20 לינואר ולמגיעים לאיופיה בתקופה זו מומלץ להקדיש לחגיגות הטימקט יום או אפילו יומיים. בעת תכנון הטיול מומלץ לוודא מבעוד מועד את התאריכים בהם נחגג החג.

חגיגות הטימקט בגונדר

Back To Top